¦l±ski Basket ... czyli informacyjny blog Kuriana na temat koszykarskich wydarzeń na ¦l±sku i Zagłębiu.