... czyli informacyjny blog Kuriana na temat koszykarskich wydarzeń na ¦l±sku i w Zagłębiu.

Kontakt

Autor blogu:

To ja ;)

Rafał Kurianowicz

tel.
+48 602881339
e-mail: rafal.kurianowicz@gmail.com

Facebook

 

 

Logo blogu:

  


Współpraca:
Sl±ski Zwi±zek Koszykówki
¦l±ska Koszykówka Młodzieżowa